Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu Tomáš Popela IČO 01881451 sídlo Bohdalov 134, 592 13 na stránkách www.popelablacksmith.cz zpracovávájako správce osobní údaje poskytnuté kupujícím případně zájemcem o zasílání obchodních sdělení.

Základní ustanovení

1. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail:tomas.popela@popelablacksmith.cz , tel.: +420 732 853 907;

2. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.popelablacksmith.cz.;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo), tj. splnění kupní smlouvy.

2. Za účelem vyřízení reklamací a ochrany svých zájmů pro případ soudního nebo jiného sporu.

3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

4. Zájem na podpoře vlastních podnikatelských aktivit, a to na základě souhlasu, který kupující udělí se zasíláním obchodních sdělení.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, pokud právní předpis nevyžaduje delší dobu uchování (např. zákon o účetnictví).

2. V případě, že prodávající zpracovává údaje na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, jsou zpracovává údaje po dobu 2 letod jeho udělení.

3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

2. Prodávající nepředává osobní údaje mimo území Evropského hospodářského prostoru.

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Na omezení zpracování osobních údajů

5. Vznést námitku proti zpracování;

6. Na přenositelnost údajů;

7. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: tomas.popela@popelablacksmith.cz ;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.popelablacksmith.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v účinnost 9.1.2023